English informations
 
Társadalomtudomány
Nem csak kenyérrel - Asztali igék és imádságok
Nem csak kenyérrel - Asztali igék és imádságok
Nem csak kenyérrel - Asztali igék és imádságok
Megjelenés: egyszeri (könyv)
Ismertető:
Nem csak kenyérrel - Asztali igék és imádságok (2006)
ISBN: 9789737605290
Amikor az ötvenes évek végén a református egyház lelki ébredéséért fáradozó lelkészeket, presbitereket, egyszerű egyháztagokat súlyos börtönbüntetésre ítélték, egyik pillanatról a másikra kiderült számukra, mekkora áldás a könyvek könyve: a Szentírás. Hosszú éveken át nem vehették kezükbe a lélek mindennapi kenyerét. Ott, a börtön falai között ismerték fel igazán, hogy a keresztyén ember életében a Bibliának a folyamatos tanulás tárgyává kell válnia. Ilyen előzmények után alakult ki immár Erdély-szerte az a gyakorlat, hogy a családi szertartások alkalmával, az étkezések idején ima gyanánt hangzanak el a Szentírás étkezéssel, hálaadással, örömmel kapcsolatos igéi. Miért ne lehetne szent a mi asztalunk is? Megszenteli azt a közös ének, az igeolvasás, az imádkozás, egy-egy asztali igének a közös elmondása étkezés előtt és után. Ebben nyújt segítséget ez a válogatás, amelyet ki-ki a maga felfedezésével még tovább gazdagíthat.
Pénznem:
HUF
Ár:
161 HUF
kosárba...
Elérhetőségek
Jogi információk