English informations
 
Társadalomtudomány
Népesedés és népességpolitika
Népesedés és népességpolitika
Népesedés és népességpolitika
Megjelenés: egyszeri (könyv)
Ismertető:
T. Péter Cs.-Szombathy László: Népesedés és népességpolitika (2001)
ISBN: 9789639211254
Az MTA Demográfiai Bizottsága A demográfiai tudomány helyzete Magyarországon, 1989-1999 című előterjesztést, melyet Csernők Józsefné és Tóth Pál Péter készített, 1999. március 4-én tartott ülésén vitatta meg. A bizottság tagjai nemcsak a hazai demográfiai kutatások rendszerváltoztatást követő feltételeinek beszűküléséről, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet lehetőségeiről, a mind nehezebb körülmények közé került kutatók munkájáról, a demográfiai ismeretek mind ez ideig meg nem oldott egyetemi-főiskolai szintű oktatásának problémájáról, a hiányzó demográfiai szakképzésről, a demográfusok elöregedéséről, a fiatal demográfiai kutatók több nemzedékének vagy általában a demográfus szakemberek hiányának következményeiről szóltak, hanem a fenti kérdésekkel összefüggésben a hazai népesség állapotát, a magas halandóságból és az alacsony termékenységből fakadó gondokat is megvitatták. A színvonalas, sokrétű, a legfontosabb demográfiai folyamatokkal foglalkozó vita lezárása után a bizottság titkára fogalmazta, meg azt a javaslatot, hogy az MTA Demográfiai Bizottsága - az előterjesztés, illetve a vitában elhangzottak alapján - hívja fel a kormányzat figyelmét a hazai népesség igen súlyos állapotára. A javaslat ellenzőinek és támogatóinak hozzászólásaiban az MTA Demográfiai Bizottságának a valóságos helyzet bemutatásához kapcsolódó szakmai felelőssége éppen úgy megfogalmazódott, mint a parlamenti képviselőké, a kormányhivatalnokoké és mindazoké, akiknek feladatuk és felelősségük azoknak a döntéseknek a meghozatala és az elfogadott döntések végrehajtásához szükséges feltételek megteremtése és biztosítása, amelyek a hazai népesség demográfiai helyzetének romló állapotának visszafordításához, csökkenő számának megállításához elengedhetetlenül szükségesek lennének. Az MTA Demográfiai Bizottságának tagjai korábbi tapasztalataik alapján nem bíztak abban, hogy figyelemfelhívó állásfoglalásaikra pozitív kormányzati válasz fog születni. Ennek ellenére szakmai felelősségük tudatában és saját lelkiismeretük alapján egyhangúlag elfogadták azt a javaslatot, hogy a drámai népesedési helyzetre és előrelátható további romlására a kormányzat figyelmét felhívják. A dokumentum megfogalmazásával Cseh-Szombathy Lászlót, az MTA levelező tagját és Tóth Pál Pétert, az MTA Demográfiai Bizottságának titkárát bízták meg. A dokumentumot, amelyet az alábbiakban teljes terjedelmében közreadunk, 1999. március 23-án küldtük el a Miniszterelnöki Hivatalba.
Pénznem:
HUF
Ár:
134 HUF
kosárba...
Elérhetőségek
Jogi információk